Всички предлагани климатици във Варна с мощност 10000 BTU

 • FUJITSU AS-R22V

  FUJITSU AS-R22V

  Цена: 900 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS-J22E

  FUJITSU AS-J22E

  Цена: 750 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-S221E4RX

  TOSHIBA RAS-S221E4RX

  Цена: 1200 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • NATIONAL CS-EX227A

  NATIONAL CS-EX227A

  Цена: 1000 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • TOSHIBA RAS-225GRS

  TOSHIBA RAS-225GRS

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-225GX

  TOSHIBA RAS-225GX

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-225ED

  TOSHIBA RAS-225ED

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN F22FTNS

  DAIKIN F22FTNS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • PANASONIC CS-EX229A

  PANASONIC CS-EX229A

  Цена: 1000 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-GM220

  MITSUBISHI MSZ-GM220

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: лв.

 • MITSUBISHI MSZ-AXV22R

  MITSUBISHI MSZ-AXV22R

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: лв.

 • TOSHIBA RAS-2214AM

  TOSHIBA RAS-2214AM

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AC-225FD

  SHARP AC-225FD

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: лв.

 • SANYO SAP-A22U

  SANYO SAP-A22U

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN AN22KPS

  DAIKIN AN22KPS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN S22HTNS

  DAIKIN S22HTNS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN AN22HNS

  DAIKIN AN22HNS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU ASE225K

  FUJITSU ASE225K

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN S22JTNS

  DAIKIN S22JTNS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN S22MTES

  DAIKIN S22MTES

  Цена: 750 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN S22PTES

  DAIKIN S22PTES

  Цена: 750 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-AE22Z

  HITACHI RAS-AE22Z

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU S-J22W

  FUJITSU S-J22W

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SANYO SAP-G22P

  SANYO SAP-G22P

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-W22P

  MITSUBISHI MSZ-W22P

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-J227/MUZ-J228

  MITSUBISHI MSZ-J227/MUZ-J228

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-J22GR/ MUZ-Z22R

  MITSUBISHI MSZ-J22GR/ MUZ-Z22R

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: лв.

 • NATIONAL CS-H224A

  NATIONAL CS-H224A

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-2213D

  TOSHIBA RAS-2213D

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-AE22P

  MITSUBISHI MSZ-AE22P

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-22TB

  MITSUBISHI MSZ-22TB

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AY-W22SC

  SHARP AY-W22SC

  Цена: 1100 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • SHARP AY-W22SE

  SHARP AY-W22SE

  Цена: 1100 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • NATIONAL CS-AX226A

  NATIONAL CS-AX226A

  Цена: 900 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 170 лв.

 • DAIKIN AN22LCBBS

  DAIKIN AN22LCBBS

  Цена: 900 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJIUTSU AS225PEKS

  FUJIUTSU AS225PEKS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN AN22GNS

  DAIKIN AN22GNS

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • MITSUBISHI MSZ-J22P

  MITSUBISHI MSZ-J22P

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS-E22T

  FUJITSU AS-E22T

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AY-R22SC

  SHARP AY-R22SC

  Цена: 800 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • BEAVER SRK22ZE

  BEAVER SRK22ZE

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • BEAVER SRK22TL

  BEAVER SRK22TL

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • NATIONAL CS-H225A

  NATIONAL CS-H225A

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • PANASONIC CS-223CFR

  PANASONIC CS-223CFR

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU ASE223K/ AO224PE

  FUJITSU ASE223K/ AO224PE

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SANYO SAP-ZK22X

  SANYO SAP-ZK22X

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-221ER

  TOSHIBA RAS-221ER

  Цена: 800 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN AN22FUXS

  DAIKIN AN22FUXS

  Цена: 800 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • PANASONIC CS-22JKH

  PANASONIC CS-22JKH

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS-J22V

  FUJITSU AS-J22V

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-R22B

  HITACHI RAS-R22B

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-A22C

  HITACHI RAS-A22C

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AY-Z22SD

  SHARP AY-Z22SD

  Цена: 800 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS-R22V

  FUJITSU AS-R22V

  Цена: 900 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS-E22R

  FUJITSU AS-E22R

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • NATIONAL CS-227TB

  NATIONAL CS-227TB

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • FUJITSU AS22PPE

  FUJITSU AS22PPE

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • PANASONIC CS-220CFR

  PANASONIC CS-220CFR

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AY-T22SC

  SHARP AY-T22SC

  Цена: лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: лв.

 • TOSHIBA RAS-221PV

  TOSHIBA RAS-221PV

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • TOSHIBA RAS-221BD

  TOSHIBA RAS-221BD

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-LJ22W

  HITACHI RAS-LJ22W

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-2210RX

  HITACHI RAS-2210RX

  Цена: 750 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SHARP AY-D22EX/ AU-A22SDY

  SHARP AY-D22EX/ AU-A22SDY

  Цена: 800 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • HITACHI RAS-F22W

  HITACHI RAS-F22W

  Цена: 650 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • SANYO SAP-KZ22P

  SANYO SAP-KZ22P

  Цена: 700 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXB25C/RXB25C SENSIRA

  DAIKIN FTXB25C/RXB25C SENSIRA

  Цена: 1041 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXJ25MW/RXJ25M EMURA WHITE

  DAIKIN FTXJ25MW/RXJ25M EMURA WHITE

  Цена: 2877 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXJ25MS/RXJ25M EMURA SILVER

  DAIKIN FTXJ25MS/RXJ25M EMURA SILVER

  Цена: 2940 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FVXM25F/RXM25N9

  DAIKIN FVXM25F/RXM25N9

  Цена: 2691 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FVXG25K/RXG25L NEXURA

  DAIKIN FVXG25K/RXG25L NEXURA

  Цена: 3363 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXM25N/RXM25N9 PERFERA

  DAIKIN FTXM25N/RXM25N9 PERFERA

  Цена: 2250 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXA25AW/RXA25A STYLISH

  DAIKIN FTXA25AW/RXA25A STYLISH

  Цена: 2961 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXA25BB/RXA25A STYLISH

  DAIKIN FTXA25BB/RXA25A STYLISH

  Цена: 2997 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.

 • DAIKIN FTXA25BS/RXA25A STYLISH

  DAIKIN FTXA25BS/RXA25A STYLISH

  Цена: 3054 лв.
  BTU: 10000BTU
  Монтаж: 150 лв.